Zombory

Dit is geen Memory, maar Zombory, het werd bijgevoegd als bijlage bij de 100ste Zone5300.\r\n\r\nDit Memoryspel is gedrukt op 530 grams sulfaatkarton en uiteraard gestanst, zodat er meteen mee gespeeld kon worden.